Friday, July 7, 2017

Sebutan Hari Arab JahiliahAda pun sebutan hari dalam seminggu oleh kaum Arab jahaliah ialah;
Awwal ialah Ahad,
Ahwan ialah Isnin,
Dabar ialah Selasa,
Jabbar ialah Rabu,
Munis ialah Khamis,
Urubah ialah Jumaat,
Shabar ialah Sabtu.
.
8.7.73~79.
Juz:8,Surah:7.
Surah Al-A’raf, Ayat 73~79:

No comments: